2% z daní za rok 2018

Činnosť Združenia podnikateliek a manažériek môžete podporiť poslaním 2 % z vašich daní. ĎAKUJEME.

Združenie podnikateliek a manažériek ponúka aktivity zamerané na podporu podnikania aj do zahraničia, informácie, inšpirácie, kontakty, výmenu skúseností a informácií, networking, internacionalizáciu podnikania a nové kontakty so zahraničím.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní za rok 2018:

Obchodné meno (Názov): Združenie podnikateliek a manažériek

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

 •  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 Postup pre zamestnancov. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 02. 2019.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • uvediete 2 % z Vašej zaplatenej dane
 4. Vypíšete Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane 
 5. Rok: 2018
 6. Údaje prijímateľa:

Obchodné meno (Názov): Združenie podnikateliek a manažériek

Právna forma: Občianske združenie

IČO:                          36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava.

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava !

 7. Obe tieto tlačivá: 

doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa. Uvidíme Vaše meno ale nie sumu.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy

 1. Uvediete 2 prípadne 3 % z Vašej zaplatenej dane. (3% môžete darovať, ak máte potvrdenie že ste aspoň 40 hodín vykonali dobrovoľnú čninosť).
 2. Do daňového priznania pre fyzické osoby vpíšte údaje prijímateľa 2 % Vašej zaplatenej dane:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2018 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2%/3% – VIII. Oddiel, č. 84- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu, č. 142 – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A, alebo typ B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, resp. 3% z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  • Obchodné meno (Názov): Združenie podnikateliek a manažériek
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO:                          36 069 795 (vypisovať sprava!)
  • Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 31.03.2019 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania).
 2. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31.03 2019.

Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). NIE však poukázaná suma). Tak aspoň vieme, komu sme vďačný za túto milú službu :-).

Najneskôr do 31.03.2019 doručte príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie a spolu s Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (ak poukazujete 3% z dane). K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov.

 Ďakujeme!