2% z daní za rok 2017

Činnosť Združenia žien v podnikaní môžete podporiť poslaním 2 % z vašich daní. ĎAKUJEME.

Združenie žien v podnikaní ponúka aktivity zamerané na podporu podnikania aj do zahraničia, informácie, inšpirácie, kontakty, výmenu skúseností a informácií, networking, internacionalizáciu podnikania a nové kontakty so zahraničím.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní za rok 2017:

Obchodné meno (Názov): Združenie žien v podnikaní

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

 •  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 Postup pre zamestnancov. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 02. 2018.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • uvediete 2 % z Vašej zaplatenej dane
 4. Vypíšete Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane 
 5. Rok: 2017
 6. Údaje prijímateľa:

Obchodné meno (Názov): Združenie žien v podnikaní

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava.

 7. Obe tieto tlačivá: 

doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa. Uvidíme Vaše meno ale nie sumu.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnické osoby (s.r.o., SZČO a ďalšie podnikateľské právne formy)

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2017 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% a to konkrétne IV. časť v Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.
 
1.Vypočítajte si vaše 2% z dane.

2.Ak ste v priebehu roka 2017 alebo najneskôr do termínu podania Vášho daňového priznania darovali (cez darovacie zmluvy) pre neziskové organizácie (hocijaká nezisková organizácia) sumu aspoň 0,5 % zo zaplatenej dane, môžete vypočítanú sumu 2% z dane poukázať v prospech ZZVP. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 € pre jedného prijímateľa.

3.Ak vaše dary v priebehu roka 2017 nedosiahli sumu rovnajúcu sa 0,5% z vyrátanej sumy 2% z dane, môžete poukázať iba 1,0% z dane. Vypočítajte 1,0% z dane.
 
Ak by ste mali záujem poskytnúť nám dar vo výške 0,5% zaplatenej dane, ponúkame Vám možnosť spolupráce a dohodnúť nevyhnutné podrobnosti. Kontaktné údaje pre darovanie 0,5% ako aj pre iné informácie: office@zzvp.sk.  

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno (názov): Združenie žien v podnikaní
Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36 069 795

Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma). Z daňového úradu príde informácia o menách ale nie aj o darovanej výške daní.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.03.2018 na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy

 1. Uvediete 2 prípadne 3 % z Vašej zaplatenej dane. (3% môžete darovať, ak máte potvrdenie že ste aspoň 40 hodín vykonali dobrovoľnú čninosť).
 2. Do daňového priznania pre fyzické osoby vpíšte údaje prijímateľa 2 % Vašej zaplatenej dane:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2017 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2%/3% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A, alebo typ B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, resp. 3% z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  • Obchodné meno (Názov): Združenie žien v podnikaní
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 36 069 795 (vypisovať zľava)
  • Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 31.03.2018 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania).
 2. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31.03 2018.

Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). NIE však poukázaná suma). Tak aspoň vieme, komu sme vďačný za túto milú službu :-).

Najneskôr do 31.03.2018 doručte príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie a spolu s Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (ak poukazujete 3% z dane). K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov.

 Ďakujeme!