Inšpirácie z Rakúska

Veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku J.E. Helfried CARL

V spojitosti s Rakúskom nás určite napadne: Monarchia, Rimania, zámok Schönbrunn – letné sídlo Habsburgovcov, cisárovná Sissi, Alpy, Mariazell, Viedenská ZOO, jazerá, viedenský valčík, Sacherova torta, viedenský rezeň, umelci ako Haydn, Strauss, Mozart, psychológ S. Freud.

Vaša excelencia. Zastávate pozíciu veľvyslanca Rakúska na Slovensku. Ako dlho ste v Bratislave a prečo ste si vybrali Bratislavu ?

„V tejto veľmi záujmavej krajine som už skoro dva roky. Robím maximum, aby som sa naučil slovenský jazyk, pretože si myslím, že to je veľmi užitočné, aby som skutočne porozumel ľuďom.  Ale musím priznať, že to je celkom ťažké dosiahnuť rýchly progres. Prečo som si vlastne vybral Slovensko? Dôvod je jednoduchý: Pre Rakúsko je  Slovensko dôležitá krajina. Sme susedia s úzkymi vzťahmi a množstvom spoluprác na všetkých úrovniach politiky, ekonomiky a spoločnosti. Asi 2,500 rakúskych firiem podniká na slovenskom trhu. Rakúsko je na Slovensku druhým najväčším investorom. Slovensko leží v srdci Európy, bude dokonca predsedať EÚ v najbližších šiestich mesiacoch. Byť rakúskym veľvyslancom v Bratislave prináša veľa práce, ale je to tiež veľká šanca priviesť obe krajiny k ešte bližšej spolupráci“.

Ako sa Vám páči Slovensko, čo sa Vám najviac páči?
„Na svojich cestách cez Slovensko som bol často ohromený tak nádhernou krajinou a množstvom krásnych miest, ako je Kremnica, Levoča, Košice a mnoho ďalších. Kus európskej histórie a kultúry je prítomnej na každom kroku“.

Kde vidíte možnú vzájomnú spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom?
„Som rád, že spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskom je veľmi intenzívna a pre obe krajiny veľmi užitočná. To platí tak pre politické kontakty, ako aj oblasť ekonomiky a kultúru. Avšak, je tu stále priestor pre vzájomnú spoluprácu. Napríklad, Rakúsko disponuje know-how v oblastí zelených technológií, obnoviteľných zdrojov, odpadového manažmentu a efektivity využitia energie. Taktiež oblasť dopravnej infraštruktúry a energetickej infraštruktúry ponúkajú možnosť vzájomnej spolupráce, čo je prirodzené pre susediace krajiny. Taktiež treba spomenúť, že rakúske spoločnosti na Slovensku sa zaujímajú o prijímanie kvalifikovaných slovenských zamestnancov. Som šťastný, že sa na Slovensku nedávno adaptoval zákon o duálnom vzdelávaní čiastočne aj na základe skúseností z Rakúska. Spoluprácu oboch krajín vidím aj v oblasti turistiky. Rakúšania by mali objaviť nielen Bratislavu, ale aj ostatné prekrásne oblasti tejto krajiny“.

Vedeli by ste povedať, aké je postavenie žien v Rakúsku? Aký počet žien podniká, prípadne koľko percent žien zastáva manažérsku pozíciu?
„Ako vo väčšine európskych krajinách – napriek napredovaniu a mnohým úspešným iniciatívam k zlepšeniu situácie žien – je potrebné vyvinúť ďalšie kroky v dosiahnutí v rodovej rovnosti na rakúskom pracovnom trhu  a v oblasti podnikania. V porovnaní s mužmi, ženy sú stále nedocenené nielen v top manažmente alebo aj v oblastiach kde sa prijímajú rozhodnutia. Podľa Rakúskej obchodnej komory iba okolo 33 percent rakúskych spoločnosti je riadených ženami“.Ako funguje systém rodovej rovnosti v Rakúsku?  
„Diskriminácia voči ženám je stále prítomná v mnohých oblastiach na rakúskom pracovnom trhu. Nerovnováha v odmeňovaní v Rakúsku je jednou z najväčších v Európskej únii. Rakúsky trh práce je charakterizovaný stúpajúcim trendom čiastočných úväzkov žien a segregáciou. Ženy pracujú predovšetkým v menej platených prácach a taktiež sú ženy nedocenené v manažérskych pozíciách v ekonomike, politike, verejných službách. Vláda v Rakúsku  si je toho plne vedomá a preto rozvíja tzv.: Národný akčný program rodovej rovnosti na trhu práce, ktorý zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré majú za úlohu eliminovať nevýhody žien na trhu práce. Niektoré z opatrení sú cielené čisto na dievčatá „ Girl´s day“ alebo vo forme online informačnej platformy „My technology“ s cieľom, aby sa prostredníctvom nej prekonali stereotypy už v ranných fázach vzdelávacieho systému“.

 


Majú ženy po návrate z materskej dovolenky nejaké výhody prípadne garancie: Ako funguje systém čiastočných úväzkov v Rakúsku?
“Ako som už spomenul, v Rakúsku je trend polovičných úväzkov pre pracujúce ženy stále rastúci. Najmä po materskej dovolenke, keď žena nastupuje späť do práce. Tu existuje všeobecná dohoda, že ženy by mali byť podporované, aby sa odstránili bariéry pre ich znovu nastúpenie na trh práce a pracovanie  na plný pracovný úväzok. Avšak, úspešné zosúladenie  pracovného a súkromného života je výzvou nielen pre ženy. Taktiež dôležité je sa  v tomto zamerať na zapojenie sa mužov a otcov. S týmto zreteľom, Rakúske Ministerstvo vzdelávania a ženy organizujú rôzne verejné kampane s cieľom motivácie mužov čerpať rodičovskú dovolenku”.

Existujú nejaké formy podpory pre ženy podnikateľky v Rakúsku?
„Ako aj v iných európskych krajinách,  organizujú sa rôzne aktivity s cieľom podpory žien podnikateliek. Rakúska vláda odštartovala rôzne projekty s cieľom podpory rovnakého zaobchádzania žien a mužov na riadiacich pozíciách v celej spoločnosti. Rakúska obchodná komora podporuje iniciatívu „žena v biznise“ a servisné centrum ponúkajúce informácie a praktické rady cielená na ženy podnikateľky. Komora taktiež predkladá iniciatívu na zlepšenie situácie žien podnikateliek v Rakúsku“.   

Keď sme pri jedle, prezradíte nám  aké je Vaše obľúbené jedlo/jedlá?
"Veľmi rád. Keď ide o hlavné jedlo, je to napríklad hovädzí závitok. Ľúbim aj dezerty ako sacherovú tortu, ktorá je na Slovensku tiež dosť obľúbená".

Recept na Sacherovu tortu:

Ďakujem za rozhovor. Ivana Kondášová