Bea Benková: “Ochota na sebe pracovať, rozvíjať sa, investovať do seba je základom spokojnosti a pokojnosti.“

Bea Benková, Európska transformačná líderka, zakladateľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy: 

 
Ste veľmi múdra, vzdelaná, inteligentná, šikovná a inšpiratívna. Srší z Vás energia, pokora, spokojnosť a ochota pomôcť, motivovať a inšpirovať. Stojíte za úspechom viacerých žien. Ako sa vidíte Vy sama?

„Smiech :).  Ja by som to povedala vo viacerých rovinách.  Vidím sa ako žena a ako niekto, kto chce napĺňať svoj potenciál. Záleží mi na tom, aby som naplnila svoj potenciál a aby som mohla odovzdať všetko, čo pomôže ostatným. A aby tento život, ktorý som dostala ako dar, mohla čo najlepšie využiť tým, že robím to, čo milujem. Žijem život naplno a naozaj naplním ten zmysel, prečo som sem prišla. A zároveň sa vidím ako Slovenka, ktorá žije v zahraničí a ktorej záleží na tom, aké Slovensko je, čo sa tu deje a aby aj Slovensko mohlo napĺňať svoj potenciál a byť prínosom pre iné krajiny a pre svet.“

Ste šťastná a úspešná žena. Máte rada samú seba. Poradíte iným ženám Váš recept na šťastie ?
"Mnoho ľudí si myslí, že šťastie je niečo, kedy sa Vám darí a máte všetko čo si zaželáte.  Položme si otázku: Čo znamená byť šťastným? Šťastie pre mňa znamená, že napĺňame niečo, na čom nám záleží. Keď sa napĺňajú naše potreby. Niekto potrebuje byť s rodinou, niekto chce byť v šťastnom manželstve, niekto chce cestovať a byť nezávislý. Neexistuje jeden recept na úspech. Ani jeden recept na šťastie. Záleží od ľudí, čo  znamená šťastie pre nich".

"A čo je pre mňa šťastie? Je to, že mám okolo seba ľudí, ktorých milujem. Že môžem byť prínosom pre ostatných a že žijem v krajinách kde je mier. Že môžem robiť to, na čom mi záleží. Byť prínosom pre druhých. Mať okolo seba ľudí, ktorých milujem a ľudí, na ktorých mi záleží. Ale to neznamená, že všetko sa mi deje tak ako chcem.  Ide aj o prístup. Ja si vyberiem, či ja chcem byť šťastná alebo nie. Nesnažím sa viniť okolnosti, ktoré mi bránia mať pocit šťastia".

"Veľa ľudí si povie, keby som mala toto a tamto, keby okolnosti boli iné, vtedy budem šťastná. A zrazu keď to mali, aj tak neboli šťastní. Ten pocit šťastia a zdroj šťastia je niekde úplne inde.  Byť šťastní s tým, čo máte. Ale to neznamená, že keď sa veci nedaria sa s tým uspokojím. Hľadám cesty ako to môžem zlepšiť. Ja som zodpovedná za to, že ja som šťastná! Ani manžel, ani rodina, ani sestra ani moja krajina.  A keď ja som zodpovedná, nemôžem ani nikoho iného viniť“.

Čo pre vás znamená úspech?
„Pre mňa úspech znamená cítiť sa s ľuďmi veľmi dobre, cítiť sa s nimi ako doma. Ak napríklad stretnem niekoho prvýkrát,  keď sa s nimi cítim ako doma, to je pre mňa úspech. Veľa ľudí sa učí nielen z úspechu, ale aj z neúspechu. Ktoré situácie Vám pomohli v rozhodovaní“.

„Položme si otázku: Čo je to neúspech? Plán a ciele, ktoré sa Vám nesplnia? Bolo veľa vecí aj v mojom osobnom živote a aj keď som založila Globálny inštitút, kde sme mali plán na prvý rok, ktorý nám nevyšiel. Museli sme všetko meniť. Dôležité je, aby vás aj neúspechy posúvali dopredu, aby  ste sa mohli z neúspechov naučiť, rásť a ísť ďalej. Keby som ja nemala neúspechy, nemala by som sa z čoho učiť! Ja som sa z mojich neúspechov veľa naučila. Treba si položiť otázku, čo je úspech a čo je neúspech. Keď máte veľké sny a veľké ciele, musíte byť ochotní sa vydať do neznáma!“.

Ako vznikla myšlienka založenia Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy (GIFEW)? Aké boli Vaše začiatky?„Keď som svoj biznis vytvárala v roku 2008, môj mentor mi povedal: „ Veľkosť tvojho biznisu bude daná veľkosťou tvojho sľubu“.

 „Moja vízia bola spájať ženy po celom svete, aby mohli byť prínosom pre seba, spojiť svoju silu a byť prínosom pre svet,  taktiež dvíhať vedomie na planéte. Tiež som mala veľa „kotrmelcov“. Tiež som nevedela ako to urobiť, aká bude moja cesta. Začínala som s jednou klientkou, druhou, neskôr desiatimi, neskôr to bolo vyše sto. To trvalo štyri roky. Počas tejto doby som získala skúsenosti, vybudovala svoj osobitý know-how.  Chcela som sa spájať so  ženami po celom svete  a hľadala som takúto platformu. Keďže som žiadnu nenašla, rozhodla som sa, že ju vytvorím. Po štyroch rokoch skúseností som v roku  2012 som založila Globálny inštitút pre Výnimočné ženy“.

Odišla ste z bankovníctva, z atraktívneho a stabilného zamestnania. Vytvorili ste novú platformu, venujete sa koučingu a mentoringu. Nemali ste na začiatku obavy, strach, či je toto rozhodnutie správne?
„Odišla som z bankovníctva, pretože som zistila, že ma nenapĺňa. Ale asi by som tak rýchlo neodišla keby  mojej maminke nebola diagnostikovaná rakovina. Je dôležité sa zamyslieť nad tým, čo by ste robili, keby ste mali rok  alebo tri roka života. Boli by ste v tej banke, ale inde? Robili by ste danú prácu alebo niečo iné? Ľudia si rýchlo zorientujú svoje  hodnoty. Treba si uvedomiť, že najdôležitejšia je naša energia a náš čas.„

Ženy na materskej alebo ženy v práci. Work-life balance. Aká je Vaša rada, ako byť spokojná? Dá sa zosúladiť práca s rodinou ?
„Niektorým ženám stačí, že majú rodinu a sú šťastné. Niektoré ženy chcú byť prínosom pre spoločnosť a chcú investovať svoju energiu. Život a práca, rodina a práca – treba sa zamyslieť, že či robíte to, čo milujete alebo robíte preto, aby ste zarobili peniaze“.

Čo by ste poradili ženám, ktoré váhajú či sa dať na podnikanie, prípadne zmeniť prácu, prípadne sa chcú kariérne posunúť?
Ženám, ktoré nie sú spokojné Bea radí: „Dajte si rok, dva roky, majte veľmi jasný cieľ, čo chcem. Aké mám poslanie, na čom mi záleží“.

„To neznamená, že majú dať výpoveď okamžite. Môžu si povedať, o rok, o dva roky, budem pripravená a som ochotná medzitým pracovať na sebe a vyjasniť si, aké je moje poslanie, prečo som tu, aké sú moje prirodzené dary a talenty, aké sú moje vášne. Aj ja som dlhé roky pracovala na sebe, neprišlo to zo dňa na deň. Nepracovať sa na sebe, nerozvíjať sa, neintegrovať sa, nedvíhať svoje vedomie. Ak to neurobíte, skutočnú zmenu nedosiahnete. Veľa ľudí však ten čas má. Každý ten čas má, ale možno ho nevyužíva na to, na čom mu záleží. Prípadne, veľa ľudí o tom hovorí, ale nie sú ochotní na sebe pracovať".

„Je ľahšie sa sťažovať ako pracovať na sebe, investovať do seba.
Každý je zodpovedný sám za seba, či napĺňa svoje poslanie.
Ochota na sebe pracovať, rozvíjať sa, investovať čas a energiu do
seba je základom spokojnosti. Za všetkým treba vidieť aj tu prácu
na sebe. Aj za mojou prácou stojí 16 rokov práce na mojom
osobnom rozvoji.„

Bea inšpiruje, radí z vlastnej skúsenosti aké to bolo, keď sa ona rozhodovala o naštartovaní niečo nového.
„Keď som menila prácu, tiež som išla do rizika. Vedela som však, za napriek tomu, čo som dosiahla už v bankovníctve  nechcem byť.  Nenapĺňalo moje poslanie. Toto nie je moja cesta. Vedela som, že buď tam ostanem a budem sa sťažovať, alebo niečo urobím. Pracovala som na svojom osobnom rozvoji a vedela som, že sa sťažovať nemôžem. Povedala som si, že dám tomu jeden rok. Najhoršie, čo sa mi môže stať, že sa budem musieť naspäť a zamestnať sa späť  v bankovníctve. Keď mi to nevyjde, vrátim sa  späť. „Obavy z neznámeho.
"Dôležite je vždy pracovať na svojom rozvoji, na svojej osobnej integracií, na dvíhaní svojeho vedomia inak sú ľudia zaseknutí, majú strach, nemajú sa ako odraziť. Treba pracovať na sebe a na svojom vedomí. Položme si otázky: Kto som, prečo som tu a kam idem.  V mojom prípade som sa ja rozhodla, že chcem napĺňať svoj potenciál, že chcem byť prínosom pre spoločnosť kde žijeme. Vedela som tiež, že my ženy máme príležitosť posúvať spoločnosť dopredu ženskými hodnotami. Preto som sa rozhodla podporovať ženy, napĺňať svoj potenciál a svoj zmysel života a byť prínosom pre spoločnosť“.

Kto Vám pomáhal v začiatkoch podnikania?
„Aj ja som mala ľudí, ktorí my radili, ktorí ma trénovali, ktorí ma mentorovali a posúvali. Tak ako ja posúvam ľudí dopredu, tak aj mňa, rozvíjajú, trénujú a radia. Aj ja mám koučov, poradcov, mentorov. Keby som sa nerozvíjala a neposúvala, tak by som nemohla robiť to, čo robím.„

V otázke realizácie podnikania prípadne svojich cieľov a snov Bea radí sa zamyslieť:
„Ak sa žena nepostaví sama za seba, tak kto sa za Vás postaví? Ak si sama neveríte, kto Vám uverí"?

O čom je Globálny inštitút pre výnimočné ženy (GIFEW)?
„Venujeme sa ženám, ktoré chcú naplniť svoj potenciál, svoj život, záleží im na spoločnosti v ktorej žijú. Pre tie je naša platforma. Chcú sa angažovať v spoločnosti, posúvať spoločnosť dopredu".

“Inštitút som založila v roku 2012 a teraz inštitút vediem spoločne s mojou úžasnou sestrou Tatianou a spolupracujeme v širšom tíme s viacerými ľuďmi. Máme vlastnú fakultu mentorov s globálnymi transformačnými lídrami. Ponúkame transformačné programy pre ženy z celého sveta. Pre líderky a „changemakers“ aby sme rozvíjali ich potenciál.„

Pre koho je Globálny inštitút pre výnimočné ženy určený?
„Pre výnimočné ženy“.Kto sú výnimočné ženy?
„Sú to ženy, ktorých vízia je väčšia ako oni samé a ich najbližšia rodina. Nezáleží im iba na tom, aby sa ich rodina mala dobre, ale záleží im na tom, aby sa ich komunita, mesto, sektor, krajina mali lepšie.  Ženy, ktorým záleží na tom, aby napĺňali svoje potenciál, aby napĺňali svoje poslanie, ktorým záleží na tom aby boli prínosom pre svoje okolie, spoločnosť, krajinu“.

Čo môžu od Vás ako mentorky, koučky, transformátorky žien očakávať?
„Niekoho, komu naozaj na nich záleží,  komu záleží na tom, aby napĺňali svoje poslanie,  kto tu je pre nich, aby ich viedol počas ich cesty“.

Aké sú podľa Vás slovenské ženy?
„Slovenské ženy sú úžasné – majú veľké srdce a veľkú vnútornú silu. V porovnaní so ženami z iných krajín s nimi veľa riešime tému ich seba hodnoty, sily a postavenia v spoločnosti. Ženy by mali viac spolu spolupracovať a vytvárať vzájomné synergie. Mali by sme si viac veriť a nepodceňovať sa. Uvedomiť si, že oni sú tie, ktoré naozaj môžu spoločne posunúť naše Slovensko dopredu“.

 
Bea a hobby: „Milujem byť v prírode, spoznávať ľudí“.

Ďakujem za rozhovor ! Ivana Kondášová.