Záver listu

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

We are looking forward/We look forward to cooperating with you.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

We are looking forward/we look forward to meeting you.

 

Dúfame, že budete nášmu prípadu venovať potrebnú pozornosť.

We hope that you will pay necessary attention to our case.

 

Budeme robiť všetko, čo je v našich silách.

We will do our best.

 

Prosím informujte nás priebežne.

Please keep us informed.

 

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

If you need any further information, please do not hesitate to contact us.

 

 

© PaedDr. Eva Gáboríková, PhD.
Publikácia: Translation Exercises of Professional Sentences from Letters and Emails for Everyone

 
 http://www.evagaborikova.eu/