Dane v kanade

Dane v Kanade sa delia na federálne, provinčné a municipálne. Federálne dane zahŕňajú daň z príjmu jednotlivcov a spoločností (fyzických a právnických osôb), daň za tovary a služby, spotrebnú daň a daň z majetku. Medzi provinčné a teritoriálne dane patrí daň z príjmu jednotlivcov a spoločností, provinčná daň za predaj tovarov a služieb (provincial sales tax, PST). Municipálne dane sú dane z nehnuteľností a dane z podnikania.
Dane z príjmu vyberá federálna vláda, 10 provincií aj 3 územia. Základná sadzba federálnej dane z príjmu právnických osôb od 1. januára 2012 je 15,0 %.
Fyzické osoby majú za svoj príjem odstupňovanú federálnu daňovú sadzbu. Podľa miesta pobytu platí fyzická osoba aj provinčnú alebo miestnu daň z príjmu. Kombinácia obidvoch daní z príjmu, federálnej aj provinčnej sa pohybuje v rozmedzí maximálne 44 až 54%. Zníženie daňového zaťaženia je možné formou odpočítateľnej položky zo základu dane alebo formou daňového úveru.
Federálna daň za tovary a služby je porovnateľná so slovenskou DPH a hradí ju konečný spotrebiteľ. Existuje aj nulová sadzba DPH, ktorá je aplikovaná  v prípade základných a nespracovaných potravín, liekov, zdravotníckych služieb a niektorých pomôcok, vybraných finančných a vzdelávacích služieb, mestskej dopravy. Federálna spotrebná daň sa platí v prípade tabaku, alkoholických nápojov, pohonných hmôt, šperkov a hodiniek.
Výška provinčnej dane sa líši v jednotlivých provinciách a pohybuje sa v rozmedzí od 5 do 9,5%. Výber dane zabezpečuje Kanadský úrad pre správu daní Canada Revenue Agency. Na vybrané kategórie tovarov a služieb platí nulová sadzba HST (napr. základné potraviny, väčšina finančných a vzdelávacích služieb, verejná doprava, lieky, zdravotnícke služby a pomôcky), znížená sadzba HST (5 %) platí pre knihy, noviny, detské potreby.

Zdroj: www.mzv.sk