FINSKO mama gender

Postavenie žien vo Fínsku. Vedeli by ste povedať, aké je postavenie žien vo Fínsku? Aký počet žien podniká, prípadne koľko percent žien zastáva manažérsku pozíciu?
H.K.: Fínsko sa pravidelne radí medzi krajiny s vysokým dodržiavaním rodovej rovnosti1. Pre Fínsko je rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti dôležité už od čias získania samostatnosti Fínska. A ako prvý národ na svete získali fínske ženy právo voliť. Dnes vidieť veľký počet žien v manažérskych pozíciách tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.


Ako príklad z prieskumu v 1175 spoločnostiach, 40 % spoločností vykazuje nárast počtu manažérok za posledných päť rokov.  57% spoločností vykazuje rovnaký počet a iba päť percent spoločnosti vykazuje zníženie počtu žien v riadiacich pozíciách.
Rovnosť medzi mužmi a ženami je rozhodujúca časť fínskeho štátneho modelu. Cieľom je, aby ženy mali rovnaké práva ako muži, tiež rovnaké povinnosti a príležitosti vo všetkých oblastiach života. Je všeobecne známe, že spoločnosť môže pozitívne profitovať, keď kompetencie, vedomosti, skúsenosti a hodnoty tak mužov, ako aj  žien majú právo ovplyvniť a obohatiť vývoj.

Existujú nejaké formy podpory pre ženy podnikateľky vo Fínsku ?
H.K: Máme centrum pre ženy-podnikateľky, po fínsky Naisyrittäjyyskesku, ktoré organizuje rôzne školenia a tréningy, poskytuje poradenstvo ženám, ktoré majú záujem začať podnikať.

Majú ženy nejaké benefity alebo garancie po materskej/rodičovskej dovolenke keď nastupujú späť do práce ?
H.K: Podľa „State of World's Mothers „ bolo v roku 2013 Fínsko označené ako najlepšie miesto pre matky. Podpora pre matky je na dosť vysokej úrovni. Existujú rôzne podporné mechanizmy ako podpora v materskej buď vo forme materského balíčka (oblečenie a denné potreby) alebo vo
forme finančnej podpory, materského príspevku, príspevku na deti. Materská dovolenka je v trvaní 105 pracovných dní. Potom buď matka alebo otec môžu zostať na rodičovskej dovolenke po dobu 158 pracovných dní.