How to introduce myself

Dobrý deň, volám sa ....... a pracujem vo firme....ako...... .

Hello, my name is ...........and I work in a company..... as a/an ........ .

 

Possible professions:

Asistent, účtovník, riaditeľ, manažér, úradník

Assistant, accountant, director, manager, officer

 

Naša firma sa zaoberá s:

Our company deals with...

 

Napríklad: strojárstvo, stavebníctvo, doprava...

For example: Mechanical Engineering, construction industry, Transport....

 

Naša firma má... zamestnancov.

Our company has.... employees. 

 

Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými firmami ako napríklad..

We cooperate with many Slovak and foreign companies as for example ...

 

Rád by som spolupracoval s Vašou spoločnosťou, viem Vám ponúknuť...

I would like to cooperate with your company, I can offer you... 

 

Naša firma zabezpečuje... 

Our company provides....

 

Frázy:

Can I introduce myself? - môžem sa predstaviť ?

We look forward to (ing-ová koncovka slovesa ) – tešíme sa

Thank you - ďakujem

We know each other – poznáme sa už.

You are welcome – niet za čo.

 

Autor článku: El-ZET SK sro