Je architektka, Feng Šuej poradkyňa, odborníčkou na bývanie a architektúru určenú pre rodiny - Slovenka, ktorá stavia a rekonštruuje domy v Rakúsku.

Lucia Haquel vlastným menom Lucia Hakelová sa rozhodla využiť svoje schopnosti a talent a rozbehla svoje   podnikanie v neďalekom Hainburgu. Presadila sa v oblasti viac mužskej ako ženskej. Je architektka, Feng Šuej poradkyňa, facilitátorka  One  Brain (3in1 Concepts), umelkyňa a tvorkyňa bohatstva. Je odborníčkou na bývanie a architektúru určenú pre rodiny. Okrem iného má aj svoj blog: Happy Home Blog na tancicidum.blogspot.com.

 

  Rekonštrukcia fasády a sanácia rodinného domu v Hainburgu

 

 

 

 

 

 

 

Vyštudovaných architektov je na Slovensku aj v Rakúsku dosť veľa.  Vy máte za sebou nielen náročné štúdium ale aj prax a bohaté skúsenosti. Môžete nám svoju dráhu viac priblížiť ?

Moja cesta bola na absolventku FA STU v Bratislave netypická. Netypická najmä z toho hľadiska, že som sa i napriek skúsenostiam zo zahraničia neuplatnila v žiadnom existujúcom architektonickom ateliéri a na základe skúseností z kineziológie som sa rozhodla pre vlastnú jedinečnú dráhu architektky.

Jedinečná je v tom, že sa špecializujem na bývanie a teda na rodinnú architektúru. Vzhľadom nato, že pochádzam z tzv. defavorizovanej rodiny a vyrastala som bez otca, bolo vždy mojim snom mať úplnú rodinu. Tento sen ma po štúdiách vo francúzskom Grenobli a praxi v Paríži priviedol naspäť do Bratislavy.

 

Máte široký zábeh špecializácie, od architekty, cez facilitátorku, umelkynu, po trvalo udržateľný rozvoj, zladenie s rodinou a feng šuej. Na mladú osobu celkom slušné. Ako ste sa k tomu všetkému vypracovali a prečo ?

Mojim motorom bola túžba po sebapoznaní. Preto som investovala veľa času a peňazí do sebavzdelávania. Prvé dva roky podnikania som preskákala bez dovolenky, radšej som si totiž kúpila vzdelávací kurz ako dovolenku. V druhom roku podnikania som sa z nutnosti i zvedavosti presťahovala do rakúskeho Hainburgu, kde pôsobím od roku 2009. Musela som sa naučiť tretí cudzí jazyk, nakoľko som vtedy hovorila „len“ po francúzsky a anglicky.

 

Spomínate si na nejaké impulzy, úspechy, náhody, ktoré Vás naštartovali do podnikania, prípadne posunuli motivovali dopredu?

Mňa do podnikania naštartovala jedna negatívna a jedna pozitívna skúsenosť z predchádzajúceho zamestnania. Negatívna pramenila z ľudskej stránky vedenia redakcie, v ktorej som v tom čase pôsobila, pozitívna z príležitosti osobne sa zhovárať vďaka mojej znalosti francúzštiny s dizajnérmi a architektmi z Francúzska. A odvahu osamostatniť sa som našla v štúdiu kineziológie, ktorému sa venujem naďalej a dnes mám absolvovaný 7. stupeň.

 

Nielen z úspechov ale často krát práve z neúspechov sa najviac učíme. Spomínate si aj na nejaký? Prípadne na situáciu, ktorú by ste teraz boli bývali inak riešili ?, prípadne by ste zmenili ?

Podnikaniu sa treba učiť podobne ako keď sa učíme cudzí jazyk. Moja generácia tieto vedomosti nemala možnosť získať od rodičov alebo starých rodičov, keďže bola podnikateľská činnosť dlhé roky zakázaná. Preto by som na základe svojich osemročných skúseností z podnikania odporučila začínajúcim podnikateľom, aby boli pripravení investovať peniaze a svoj čas do vzdelávania sa hneď od začiatku. Práve na začiatku máme k dispozícii dostatok „pary“, aby sme urobili kroky nevyhnutné pre úspech v budúcnosti. Na ten si totiž pri poctivom podnikaní treba vedieť počkať. Je to podobné ako pri záhradkárčení. Potrebujeme nielen vhodný živý i neživý materiál, ale i vedomosti k tomu, aby sme zožali úrodu. A k tomu veľa trpezlivosti.

 

Môžete prezradiť Váš recept na úspech ?

Ak za úspech možno považovať 8 rokov podnikania potom by som si dovolila tvrdiť, že najdôležitejšia je ochota učiť sa stále novým veciam a byť pripravený prevziať 100% zodpovednosť za svoje myslenie a konanie. Dokázať si poradiť so stresom, ktorý túto činnosť sprevádza. Každý sme jedineční, v mojom prípade je to radosť z vlastnej tvorby a učenia sa, ktorá ma poháňa neustále vpred. A najnovšie i rozhodnutie pomôcť iným ľuďom na ich ceste za šťastím v rámci môjho vzdelávacieho programu. Vždy som totiž milovala chodiť do školy a bádať. Túto lásku ku škole som sa rozhodla odovzdávať ďalej.

                                                                                         Interiér bytu na Starých Gruntoch, pohľad na "Nosný pilier" návrhu

 

Prečo práve Feng šuej a zladenie architektúry s ohľadom na rodinu ?

Moja cesta ku Feng Šuej bola zdĺhavá a bolestivá. Napokon ani ja som sa pre „Fengb Šuej“ terapiu  nerozhodla len preto, že som to niekde videla napísané. Vždy ma táto  problematika zaujímala, avšak  prakticky som sa jej začala venovať až vtedy, keď už  nebolo takpovediac inej cesty. Podobne ako chorý  človek, ktorý začína hľadať  východisko  zo svojej situácie až v pokročilom štádiu choroby. V mojom prípade  to  bolo choré  prostredie, v ktorom som bývala a pracovala. O to viac ma nadchlo, keď  som na vlastnej  koži zakúsila nový život v starom priestore. Neverili by ste, čo  všetko  sa dá v dome  zmeniť k lepšiemu  s rozpočtom do 1000 €. Predstavte si, že by  ste chorému a  nešťastnému človeku dokázali s týmto  rozpočtom zachrániť nielen  život, ale i vdýchnuť  nový. Samozrejme iba v tom prípade, ak za jeho  nešťastie  zodpovedá choré prostredie.

                                                                                             

Píšete svoj blog. Máte to ako koníček alebo aj ako konkurenčnú výhodu?

Môj blog je mojim koníčkom i nástrojom pri mojej práci. Písanie je pre mňa vhodná forma reflexie a osvety. Ak je i mojou konkurenčnou výhodou, potom to má skutočne zmysel. Neznamená to však, že sa pri písaní od praxe vzďaľujem. Práve naopak. Pre mňa bolo a je dôležité svoje poznatky prakticky uplatňovať. V tom vidím skutočný zmysel osvety. Keď viem, že to čo sa naučím, môžem v každodennom živote zužitkovať. To je esencia, ktorú štandardné vzdelávanie bohužiaľ neposkytuje v plnej miere. Aj preto práve publikujem článok o mojom katalógovom projekte rodinného domu pod názvom Tancicidum. Tancicidum je dom, ktorý poskytuje súčasnej rodine oporu a zázemie pre osvietený život.

  Interiér bytu na Starých Gruntoch, predsieň s mottom "Allways look on the bright side of life"

                                                                                                                     

Máte nejaké motto ktorým sa riadite ?

Keďže som sa narodila v Československu v čase komunistickej vlády a  našim predkom nebolo dovolené podnikať, som vďačná zato, že ja túto slobodu mám. Túžba po slobode a jednote je to, čo ma vedie. Som presvedčená o tom, že ak urobím dobrú službu blížnemu, urobím dobre sebe a celej svojej rodine bez ohľadu na zemepisnú dĺžku a šírku. A ak to môžem znásobiť v rámci svojej školy, urobila som všetko pre osvietený svet.

 

Ukážky prác:

Katalógový projekt rodinného domu, exteriér                                                        

Katalógový projekt rodinného domu, interiér

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky fotografie copyright lucia haquel.