Business English

V spolupráci s PaedDr. Evou Gáboríkovou, PhD., M.A., sme pre Vás v časopise Úspešná podnikateľka pripravili sériu tém z oblasti obchodnej korešpondencie, pre Vaše úspešné obchodné rokovania.

Úspešná obchodná korešpondencia

 Examples from the topic: MEETING ARRANGEMENT:

 

  • Boli by sme Vám vďační, keby ste nám pomohli zorganizovať stretnutie so zástupcami tejto spoločnosti.

We would be thankful if you could assist us to arrange the meeting with the representatives of the company.

 

  • Avšak termín je príliš krátky na vypracovanie správy, ktorú máme predložiť na stretnutí.

However, the term is too short to work out the report that we should submit at the meeting.

 

  • Vzali sme na vedomie Vaše pripomienky.

We have taken into consideration your comments.

 

  • Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto je najdôležitejší bod a budeme mu venovať hlavnú pozornosť pri rokovaní.

We would like to draw your attention to the fact that it is the most important point and we would pay our primary attention to it while negotiating.

 

  • Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie, ktoré sa bude konať pod záštitou našich partnerov z Nemecka.

We would like to invite you to the meeting that will be held under auspices of our partners from Germany.

 

Useful phrases:

 Plánovať stretnutie: to plan a meeting

  • Pozvať na stretnutie: to invite somebody to a meeting
  • Zorganizovať stretnutie: to arrange a meeting
  • Odložiť stretnutie : to postone a meeting
  • Potvrdiť stretnutie: to confirm a meeting