O nás

Združenie žien v podnikaní je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora podnikania žien, podpora žien v manažérskych a riadiacich pozíciách.

Ponúka aktivity zamerané na podporu podnikania, informácie, inšpirácie, kontakty, výmenu skúseností a informácií, networking, internacionalizáciu podnikania a nové kontakty so zahraničím.

Združenie žien v podnikaní je spoluzakladateľom organizácie Asociácia Fórum žien 2000, ktorá združuje 32 mimovládnych organizácií a členom Ženskej lobby Slovenska.