Anglická obchodná korešpondencia

Podnikateľka Evelyn Vás pozýva na facebookový kurz písania emailov v anglickom jazyku. BE BETTER, be professional with us!  Pre všetkých, ktorý hľadajú, potrebujú a chcú sa správne naučiť obchodnú korešpondenciu v angličtine.

Successful Business Correspondence pod gesciou autorky PaedDr. Evy Gáboríkovej, PhD., M.A, Flexi learn, s.r.o.

Zhrnutie a prehľad fráz nájdete tu:

Oslovenie v liste

Písanie dátumu

Úvodné frázy

Meeting arrangement (organizovanie stretnutia)

Business English 1 - useful phrases

Oficiálne stretnutia frázy

Skratky v emailoch a listoch

Potvrdenia, ospravedlnenia

Požiadavka, vyjadrenie názoru

Záver listu

Ostatné:

Prezentácia v angličtine

How to introduce myself

Príslovia, porekadlá v angličine

 

BONUS !!!! Pošlite nám na email: office@zzvp.sk, 5-10 viet, ktoré používate  v (emailovom ) písomnom styku a potrebujete preložiť. MY VÁM ICH ZADARMO SPRÁVNE PRELOŽÍME.  Na konci faceboového kurzu vyžrebujeme jednu osobu, ktorá vyhrá publikáciu: English Grammar for Everyone.
Sledujte nás na: www.fb.com/zdruzeniežienvpodnikani

Sledujte nás na: www.fb.com/zdruzeniezienvpodnikani

 

Partner: Flexi learn, s.r.o.