Požiadavky a názor

Ocenili by sme, keby ste tento návrh posúdili do konca týždňa.

We would appreciate if you consider this proposal by the end of the week.

 

Vybavte túto záležitosť, čo najskôr/bez odkladu.

We would like to ask you to settle this mater as soon as possible/without delays.

 

Sme presvedčení, že toto riešenie je prijateľné pre obe strany.

We are convinced that this solution is acceptable for both parties.

 

Podľa nášho názoru je potrebné zaoberať sa touto situáciou.

In our opinion, it is necessary to deal with this situation.

 

Zdá sa nám, že tento spôsob komunikácie nefunguje.

It seems to us that this way of communication does not operate.

 

Obávame sa, že tento postoj nie je pre nás prijateľný.

We are afraid that this approach/attitude is not acceptable for us.

 

Radi by sme prijali  toto vysvetlenie, ale čísla ukazujú inú tendenciu.

We would be pleased to accept this solution but the figures show us a different tendency.

 

 

© PaedDr. Eva Gáboríková, PhD.
Publikácia: Translation Exercises of Professional Sentences from Letters and Emails for Everyone

 http://www.evagaborikova.eu/