Príslovia, porekadlá v angličtine

Kto druhému jamu kope, sám do nej padne:

Who digs a pit for others, will fall in it himself

 

Dobrý počiatok - polovica práce

Well begun, is half done

 

Čím viac tým lepšie

The more the merrier

 

Desaťkrát meraj a raz strihaj

Measure ten times before you cut once

 

Dobrá práca sama sa chváli

Fine work is its own flattery