Prezentácia frázy

Rád by som začal moju prezentáciu s..
I would like to to begin my presentation with..
 
Rád by som urobil niekoľko krátkych poznámok k..
I would like to make a few remarks to..
 
Musíme vziať do úvahy..
We must bear in mind...
 
V prvom rade..
First of all...
 
Rada by som začala s:
I would like to begin with..
At the beginning...
 
Po prvé, druhé..
Fistly, Secondly, Thirdly,
 
Na doplnenie:
In addition...
 
Rád by som uviedla príklad:
I would like to give an example
 
Uvediem príklad:
Let me give an example
 
Na jednej strane, na druhej..
On the one hand, on the other hand..