Inšpirácie z Nemecka s veľvyslancom o podnikaní a o rodovej rovnosti

 Nemecký veľvyslanec na Slovensku, J.E. Joachim Bleicker

 

 

Vaša Excelencia. Ste veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku. Ako dlho ste na Slovensku a prečo ste si vybrali práve Slovensko?
Na Slovensko som pricestoval len tento rok v auguste - práve v čase mnohých dôležitých stretnutí na najvyššej úrovni, ktoré sa konajú v súvislosti so slovenským predsedníctvom Rady EÚ v Bratislave. Predtým som pracoval na ministerstve zahraničných vecí v Berlíne, kde som bol zodpovedný za vzťahy Nemecka k ostatným 27 štátom EÚ a za cezhraničnú spoluprácu. Moja nová práca nemeckého veľvyslanca na Slovensku je tým pádom prirodzeným pokračovaním mojej doterajšej práce.

Slovensko už poznám z viacerých návštev, či už pracovných alebo súkromných. Moja prvá návšteva vo Vašej krajine bola v roku 1993 na lyžovačke vo Vysokých Tatrách. Už vtedy som si túto prekrásnu prírodu, očarujúce mestečká a dediny zamiloval. Veľkú časť môjho profesionálneho života som strávil v strednej Európe a mám rád jej atmosféru, ľudí, ich kultúru a našu spoločnú históriu.

Ako sa Vám páči Slovensko, čo sa Vám najviac páči?
Slovensko je výborné miesto na život, priamo v srdci Európy, s krásnymi horami, jazerami a riekou Dunaj, je blízko Álp i Jadranského mora, ale tiež k mojej domovskej krajine a Baltickému moru. Krajina je bohatá na rozmanitú históriu, s veľmi priateľskými a pohostinnými ľuďmi. Milujem tunajšie jedlo a mnoho možností na šport ako bicyklovanie,  plávanie alebo lyžovanie.
Ale so Slovákmi je aj radosť pracovať - mnohí ovládajú cudzie jazyky, sú scestovaní a pracovali v zahraničí. Dobre poznajú svet a prechovávajú skutočnú lásku k svojej krajine.

Keď porovnávame Slovákov a Nemcov, čo je typické pre Nemecko?
Ja osobne nie som veľký fanúšik národnostných stereotypov. Úprimne verím, že každý by mal byť súdený podľa svojich vlastných zásluh. Všeobecne si myslím, že Slováci a Nemci majú veľa spoločného: pracujú tvrdo, sú hrdí na to, čo robia, radi si vychutnajú pohár vína či piva, oslavujú rovnaké sviatky, zvlášť Vianoce a Veľkú noc. Milujú šport, hlavne futbal (v ktorom sú Nemci trošku úspešnejší) a hokej (kde sú Slováci lepší!), radi lyžujeme, plávame. Taktiež v ženskom tenise majú obe naše krajiny úspešné hráčky. Možno všeobecne sú Slováci trochu pobožnejší a tradičnejší, Nemci zas zvyknutejší žiť s ľuďmi veľmi rôznych kultúr a pôvodov.

Nemci milujú mať veci zorganizované a pripravené. Skoro každý je členom aspoň jedného alebo dvoch združení alebo klubov, spolu cvičia a športujú, spievajú v zbore, hrajú hudbu, starajú sa o zvieratá alebo prírodu, venujú sa záhradkárstvu alebo maľovaniu, dobrovoľníctvu v hasičských zboroch, zlepšovaniu prostredia v susedstve, pomoci ľuďom v núdzi (nezamestnaným, bezdomovcom alebo utečencom). Pre Nemcov je vzdelanie veľmi dôležité, ale to neznamená, že musí ísť o univerzitné vzdelanie (mnohí študujú, ale mnohí sa s hrdosťou vyučia nejaké technické alebo iné povolanie – čo tiež ponúka výborne platené pracovné miesta). Niektorí Nemci berú život príliš vážne a potom sa zdá, že im chýba zmysel pre humor a sebairóniu – ale iste ich nie je väčšina a vo všeobecnosti milujeme život a snažíme sa užívať si ho naplno.

Kde vidíte možnú vzájomnú spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom?
Možnosti vzájomnej spolupráce vidím vo viacerých oblastiach: určite v hospodárskej, kde je Nemecko najväčším obchodným partnerom Slovenska, kde stovky nemeckých podnikov investovali a vytvorili desaťtisíce pracovných miest. Na prvom mieste v tomto smere je automobilový priemysel, ale aj iné odvetvia strojárstva, energetika či životné prostredie sa vyvíjajú sľubne. Taktiež v oblasti IT a tzv. priemysle 4.0 (= 4. premyslená revolúcia, teda automatizácia, výmena dát a technológií, pozn. redaktora). A samozrejme v turizme - Slováci radi cestujú do Mníchova či Berlína a stále viac a viac Nemcov objavuje krásne hory, zámky a mestá na Slovensku. A napokon, sú tu vynikajúce predpoklady pre výmenu v oblasti kultúry a diplomatickú či politickú spoluprácu, predovšetkým v rámci EÚ.

Vedeli by ste povedať, aké je postavenie žien v Nemecku? Prípadne uviesť, aký počet žien podniká, prípadne koľko percent žien zastáva manažérsku pozíciu.
Rodová rovnosť je zakotvená v článku 3 nemeckej ústavy.  Štát je povinný presadzovať tento cieľ a znižovať nevýhody, ak nejaké stále existujú. Celá štátna moc je viazaná týmto základným právom. To znamená, že v čisto právnej rovine existuje absolútna rodová rovnosť, ale v praxi sú ženy ešte stále konfrontované s prekážkami častejšie než muži.
Nemecko je v poradí druhou krajinou v EÚ s najvyšším podielom zamestnaných žien a to je 69.9 percent, v tomto smere ho prekonáva len Švédsko (74%) a len mierne Dánsko (70.4%). Zároveň však podiel žien v manažérskych pozíciách tvorí iba 22.5 percenta. To je stále nedostačujúce, preto existujú vážne snahy v právnej oblasti, smerujúce k zvýšeniu tohto čísla. Mimochodom, na ministerstve zahraničných vecí je podiel žien 48 percent – avšak počet žien vo funkcii veľvyslankýň a riadiacich pracovníčok je celkovo rovnako nízky ako v súkromnom sektore.

Od 1. januára 2016 bola v Nemecku stanovená 30 percentná rodová kvóta pre členky v novo menovaných dozorných radách v burzovo evidovaných spoločnostiach a je úspešná. Odvtedy proporčne pomer žien v dozorných radách neustále narastá. Celkovo je dnes v Nemecku v dozorných radách 1554 členiek, čo predstavuje 27,2%.

Ako vyzerá platová rovnosť v Nemecku?
V Nemecku stále existuje rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami a predstavuje asi 21 percent v neprospech žien, či nie je dobré číslo v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. V Nemecku je ešte vždy ťažké zlúčiť pracovný a rodinný život. Podiel žien v niektorých profesiách, priemyselných oblastiach a najvyšších pracovných pozíciách stále nie je dostatočný.
Každopádne, nerovnosť platov sa v Nemecku snažíme zmierniť špeciálnymi politickými opatreniami. Pripravovaný zákon o väčšej platovej rovnosti medzi mužmi a ženami poskytne väčšiu transparentnosť odmeňovania. Podľa tohto „Zákona o väčšej rovnosti odmeňovania medzi ženami a mužmi“ sa v budúcnosti v podnikoch s viac ako 200 zamestnancami bude možné spýtať zamestnávateľa na mzdy kolegov na podobných pozíciách.

Existujú nejaké formy podpory pre ženy podnikateľky v Nemecku?
Ženy sú na vzostupe – v ekonomike, politike aj v oblasti vedy. Avšak, oveľa menej žien než mužov využíva ako možnosť svojho uplatnenia práve v podnikaní: tento potenciál nie je v Nemecku ani zďaleka využitý.

Z tohto dôvodu Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky spustilo v roku 2014 iniciatívu “Ženské podniky”. Úspešné podnikateľky povzbudzujú ženy, aby sa stali samozamestnávateľkami a inšpirujú mladé ženy, aby zvážili možnosti začať podnikať. Je oficiálnym cieľom zvýšiť prítomnosť a viditeľnosť podnikateliek na verejnosti a preto bola iniciatíva Ženské podniky predĺžená o ďalší rok.
Profesionálna nezávislosť žien získava v Nemecku na dôležitosti. Podľa prieskumu Microsensus (2014) tvoria ženy 32,4 percent všetkých podnikateľov. Účasť žien na start-upoch zaznamenáva rekordnú úroveň už tretí rok za sebou. Od roku 2013 tvoria ženy podnikateľky 43 percent zo všetkých start-upov. Za týmto pokračujúcim trendom vidíme práve veľké zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných zakladateľov podnikov.

Majú ženy po návrate z materskej dovolenky nejaké výhody prípadne garancie ? Ako funguje systém part-time job v Nemecku?
V prvom rade treba spomenúť, že v Nemecku je tzv. rodičovská “dovolenka“, ktorá je obsiahlejšia než materská dovolenka a môžu ju (a aj by mali) čerpať aj otcovia. Federálna vláda podporuje akčným plánom ženy a mužov, ktorí na niekoľko rokov vystúpili z pracovného života, alebo si znížili pracovné úväzky s perspektívnou možnosťou znovunastúpenia do profesijného života alebo rozšírenia si predchádzajúceho úväzku.
Zamestnanie s ohľadom na rodinu vo veľkej miere ovplyvňuje práve ženy. Hlavným cieľom Spolkového ministerstva pre rodinu je preto vytvoriť férové perspektívy a kvantitatívne i kvalitatívne posilniť zamestnanosť žien počas ich celého profesijného života.

Ako funguje systém part-time job v Nemecku?
Počet žien, pracujúcich na skrátený úväzok, výrazne narastal od roku 1990, teda po znovuzjednotení Nemecka. Minulý rok pracovalo na polovičný úväzok milión žien, čo je 2x viac ako v roku 1991. Čiastočných pracovných úväzkov je u žien stále viac než u mužov, keďže ženy viac inklinujú k zníženiu si počtu pracovných hodín z rodinných dôvodov.

Rodičia majú možnosť po narodení dieťaťa získať rôzne modely rodičovských príspevkov. Je to veľmi zaujímavé pre rodičov, ktorí chcú pracovať na čiastočný úväzok aj počas rodičovských povinností. Prostredníctvom tohto systému dostávajú rodičia po narodení dieťaťa finančnú podporu aj počas práce na čiastočný úväzok. To povzbudzuje budúcich rodičov, aby so začiatkom kariéry neváhali.

Ďakujeme za rozhovor! Ivana Kondášová